خیریه جواد الائمه (ع) رشت در تاريخ 17 فروردين 1394 فعالیت خود را آغاز کرد

از جمله اهداف موسسه، تلاش در راه بر طرف کردن محروميت اقشار نيازمند جامعه اعم از کمک هاي نقدي و غير نقدي، رسيدگي به خانواده هاي بي سرپرست و نگهداري ايتام، پرداخت هزينه هاي تحصيلي و کمک آموزشي، تأمين خوابگاه جهت کمک به افراد نيازمند و از راه مانده و حمايت و پشتيباني مادي و معنوي از مجموعه هايي که قصد فعاليت فرهنگي ، ديني و ورزشي دارند ، است .

امیدواری
امیدواری
امیدواریاشتراک
شروع به تغییر زندگی
شروع به تغییر زندگی
شروع به تغییر زندگیشروع به کار
داوطلب برای کار
داوطلب برای کار
داوطلب برای کارثبت نام

کشور ما

توانمند سازی و اشتغال

خود اشتغالی

توانمند سازی و اشتغال

خود اشتغالی

خود اشتغالی

آموزش های رایگان

آموزش روز

آموزش های رایگان

آموزش روز

آموزش روز

50 تعداد خانواده های تحت پوشش ما
100 تعداد خیرین ما
55 کودکان محصل
10 خانه های ساخته شده

بخش اخبار ما

مطالب و اخبار مهم سایت رو میتوانید از این قسمت مطالعه بفرمایید